Search
 • En rejäl jämställdhetskonsult
 • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

JÄMSA kan genom sin kunskap och erfarenhet bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med ökad jämställdhet. JÄMSA är en engagerad aktör som följer utvecklingen inom området jämställdhet och omsätter kunskap som akademin producerar till praktisk tillämpning. 

Mina tjänster

Blogg

  • Juli i Falkenberg. Vacker och varm sommarkväll och jag står framför en liten scen tillsammans med många andra för att lyssna på en fin export från Kiruna, Willy Clay Band. De har varit tyst om dem några år och jag har rest långt för att få Läs mer

  • Efter att jag kom hem från Nordiskt forum fick jag möjlighet att prata om mina intryck på P4 Norrbotten. 38 minuter in i programmet.

  • IMG_1815

   Paraden igår var upplyftande och nedslående på samma gång. En man från fjärde våningen kastade fulla och oöppnade halvlitersburkar med öl mot tåget och landade bredvid mig på trottoaren. En grupp men stod och fotograferade oss och av vad jag kunde tolka av deras kropps- och Läs mer

  • IMG_1796

   Huvudet är fullt av intryck, hjärtat likaså. Den inledningsvisa och överskuggande euforin har stillat sig och insiktens något mer dunkla nyans omsluter mig. Jag kan saker och nu vet jag ännu lite mer och det är dags att handla, göra mer jämställdhet. Det är ett ansvar Läs mer

  • image

   Stockholm konstsim Herr. Inleder Man Up! i Malmö Arena. Programpunkten skall handla om varför män skall engagera sig i jämställdhet, vad borde de göra och vad de gör. Niclas Järvklo säger att jämställdhet är ett valbart alternativ för män och att strukturen runt omkring möjliggör detta. Våra förväntningar Läs mer

Några kunder

 • "Sara och jag drev tillsammans ett projekt om normbrytande barnböcker till Luleås förskolor för ett par år sedan. Att jobba med Sara är en garanti för ett lyckat projekt. Jag minns tiden med glädje och stolthet."

  Majlis Granström, fd. kulturchef NLL
 • ”Sara är mycket duktig och kompetent inom området jämställdhet och kan också på ett pedagogiskt sätt förmedla den kunskapen och väva ihop den med sina kunskaper i psykologi. Att samarbeta med Sara innebär att man själv behöver vara på topp eftersom hon ställer samma höga krav på sin omgivning som på sig själv. Inför uppdragen är hon väl förberedd och har ett mycket strukturerat arbetssätt. All kommunikation, både i lärosituationen och utanför, är rak och tydlig, vilket gör det enklare att arbeta tillsammans.”

  Lena Sturk, Jämställdhetsstrateg, Piteå Kommun
 • Sedan 2009 har jag haft ett regelbundet samarbete med Sara Nilsson. För oss på LTU har detta visat sig särskilt värdefullt i kurser som berör lednings-, jämställdhets - och kulturfrågor. Hennes kunniga, pedagogiska och samtidigt personligt hållna föredrag har också rönt stor uppskattning bland mina studenter och jag ser fram mot ett fortsatt samarbete.

  Mats Danielsson

Publikationer

 • Sara Nilsson

  Military Sexual Trauma (MST)

  Rapport från stipendieresa med Friedländska Fonden. Oktober 2012. Rapporten är skriven med hög upplösning på hur man arbetar i Amerikanska försvaret med syftet att fungera som ett bra underlag för diskussion om hur man kan arbeta med frågorna i svenska Försvarsmakten.

  Sara Nilsson

 • Sara Nilsson m.fl.

  Vår bild av Sverige, vår bild av Ryssland

  Boken består av en blandning artiklar ur olika infallsvinkar, ämnen och frågeställningar alla med utgångspunkt i Ryssland och i Sverige. Skrivna inom ramen för projektet Intercultural communication Russia–Sweden, är dessa en del i projektets strävan mot internationalisering av den högre utbildningen inom universitet och högskola. Genom artiklarna, som gett oss möjlighet att bearbeta och fördjupa ‖vår bild av Sverige och vår bild av Ryssland‖, vill vi väcka intresse för rysk och svensk kultur.

  Sara Nilsson m.fl.