Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Näringslivets Pris 2014

jamstalldshetspriset
Jag är glad och stolt över att fått Lule Näringsliv Jämställdhetsstipendium. Motiveringen var rörande och jag kände det som om de i styrelsen förstod vilket hårt arbete jag lagt ned på jämställdhetsarbetet. Galan var fantastiskt rolig för att de jag vanligen bara hälsar på kom fram och pratade.

Motivering:

Sara Nilsson driver sitt företag med uthållighet, mod och en stark övertygelse.  Sara är kreativ och sprider kunskap om jämställdhet via exempelvis barnböcker, utbildning och föreläsningar. Därigenom främjar hon Luleås och länets utveckling och utgör en god förebild för oss alla.”


Leave a Comment

Required fields are marked *.