Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Nordiskt Forum Fredag dag 2

Jag sitter i stolsraden framför scenen i Malmö Arena. Jag har lyssnat till FI:s parlamentariker i EU, Soraya Post. Runt om mig sitter kvinnor och många gråter. Jag tror att de gråter av lycka för att deras livsvillkor kommer att synliggöras på en nivå som aldrig tidigare och jag tror att de liksom jag gjorde igår, känner sig bekräftade. Hennes budskap är att vi skall förhålla oss till vår omgivning som om vi har rätt att ta plats och göra samhället till en plats där vi inte skall leva i nåd. Vi skall leva i vår egen rätt.

Astrid Johansson. Tunaskolan i Luleå. Står på samma scen som Gudrun Schyman, Erik Ullhagen, Soraya Post och Vigdis Finnbogadottri. Stort. Astrid Säger att man inte får trivialisera sexuella trakasserier. Hon berättar om enkäten skolans ledning initierade för att undersöka vad eleverna tyckte om toalettskyltningen och hur hon förstår den och om insikten att ingen förändring skett vid skolan. Målningen är borta men är skolan är inte tryggare för alla människor.

Jag är stolt över Astrid och stolt över Vitboken. Vi behöver en utgångspunkt för arbetet och då måste vi gräva där vi står.

Leave a Comment

Required fields are marked *.