Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Nordiskt Forum Fredag UN Security Council Resolution 1325

Syfte: fokusera på kvinnors del i konfliktlösning från de nordiska länderna. Finsk forskare presenterar sin rapport som jämför de nordiska ländernas actionplans för införlivande av 1325. Under flera år har resolutioner kommit för att stärka skyddet av kvinnor och barn i konfliktområden. Delaktighet, skydd och Jämställdhetsintegrering är de tre fokusområden i resolutionerna. Forskaren redogör för rapporten och de olika indikatorerna som utgör rapportens jämförande grund. Sverige nämns. Vi uttrycker oss tydligen väldigt vagt avseende jämställdsintegrering. Sverige utmärker sig nästan inte alls och jag undrar vad det beror på.

Jag frågar forskaren varför just Sverige står ut på ett mindre positivt sätt, hon säger att hon inte vet. Klok kvinna.

image

Nu skall länderna förklara sig. Först ut Sverige. Maj-Britt Theorin gör det bra.

 

Leave a Comment

Required fields are marked *.