Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

NF 2014 Man Up!

Stockholm konstsim Herr. Inleder Man Up! i Malmö Arena. Programpunkten skall handla om varför män skall engagera sig i jämställdhet, vad borde de göra och vad de gör. Niclas Järvklo säger att jämställdhet är ett valbart alternativ för män och att strukturen runt omkring möjliggör detta. Våra förväntningar Läs mer