Search
 • En rejäl jämställdhetskonsult
 • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Böcker & publikationer

 • Sara Nilsson

  Military Sexual Trauma (MST)

  Rapport från stipendieresa med Friedländska Fonden. Oktober 2012. Rapporten är skriven med hög upplösning på hur man arbetar i Amerikanska försvaret med syftet att fungera som ett bra underlag för diskussion om hur man kan arbeta med frågorna i svenska Försvarsmakten.

  Sara Nilsson

 • Sara Nilsson m.fl.

  Vår bild av Sverige, vår bild av Ryssland

  Boken består av en blandning artiklar ur olika infallsvinkar, ämnen och frågeställningar alla med utgångspunkt i Ryssland och i Sverige. Skrivna inom ramen för projektet Intercultural communication Russia–Sweden, är dessa en del i projektets strävan mot internationalisering av den högre utbildningen inom universitet och högskola. Genom artiklarna, som gett oss möjlighet att bearbeta och fördjupa ‖vår bild av Sverige och vår bild av Ryssland‖, vill vi väcka intresse för rysk och svensk kultur.

  Sara Nilsson m.fl.