Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Om mig

JÄMSA är Sara Nilsson och jag har arbetat i mitt företag sedan 2003.

JÄMSA står för JÄMställdhet SAra Nilsson.

Jag tror att jämställdhet är en fråga för alla oss som vill arbeta för en hållbar framtid för företaget, länet, regionen eller Sverige. Det är ett arbete som JÄMSA tror att man gör bäst tillsammans med andra som delar den insikten och visionen och därför söker JÄMSA efter samarbetspartners som vill erbjuda affärsutveckling för näringsliv och offentlig sektor och därmed bidra med ett jämställdhetsperspektiv till nytta för verksamheten och individen.

  • JÄMSA har arbetat med jämställdhet i bl.a. Försvarsmakten, Ångpanneföreningen och Arbetsmarknadsstyrelsen och Piteå kommun.
  • Jag har Filosofi Magister Psykologi, studerat vid University of Alaska Fairbanks, genusstudier vid Kvinnovetenskapligt Forum i Umeå. 2004 examinerade jag som kapten i flygvapnet vid Militärhögskolan.
Kontakta mig för mer information
Sara_Nilsson_Jämsa_02-liten