Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Tjänster

De som vill arbeta med jämställdhet kommer att lyckas. Förutom mål och styrning, utbildning, metoder och uppföljning, är viljan den största framgångsfaktorn. JÄMSA kan aktivera viljan genom kunskap om jämställdhet och bidra till förändring genom att bidra med kunskap om hur ett utvecklingsarbete kan bedrivas.