Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Övrigt

JÄMSA har erfarenhet av att arbeta som moderator för workshops och seminarier som handlar om jämställdhet.

Föreläsningar som brukar vara uppskattade är motståndets absoluta närvaro i förändringsarbetet, sexualiseringen av det offentliga rummet, sexuella trakasseriers påverkan på individen och arbetslaget samt individens ansvar för jämställdhet i det privata som det offentliga livet.